Skip to main content

Geneza powstania i rozwoju

Euro – Industry

2002: Morpol

Właściciel marki Euro – Industry stworzył firmę Morpol – największą przetwórnię łososia na świecie, obecnie MOWI.
W roku 2012 Morpol zatrudniał 3.500 osób i przetwarzał 70.000 ton łososia rocznie.

2005: Euro Industry

Początki firma Euro-Industry, która projektowała i produkowała maszyny dla firmy Morpol.

Euro-Industry dostarczyło do Morpol maszyny i urządzenia za kwotę ok. 150 mln EUR

2016: Islandia

Produkcja smolta to 2.000 ton rocznie /200-300 g/, produkcja łososia to 20.000 ton rocznie.

Euro-Industry dostarczyło technologię do wylęgarni, hodowli smolta oraz hodowli łososia o wartości 20 mln EUR

2017: Milarex

W 2017 roku twórca Morpol stworzył firmę Milarex – drugą, pod względem wielkości, przetwórnię łososia na świecie.

W roku 2018 Milarex zatrudniał 1.000 osób i przetwarzał 20.000 ton łososia. W 2019 produkcja zwiększy się do 40.000 ton Euro Industry dostarczyło do Milarex maszyny i urządzenia za kwotę ok. 45 mln EUR